Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kontakt

 • Sekretariat Dyrektora
  tel. 95 765 24 38     95 765 25 24      95 765 87 47

           e-mail: sekretariat @ spzozchoszczno.pl

Administracja

Oddziały

 • Oddział Chirurgii Ogólnej
  lekarz kierujący
  lek. med. Krzysztof Szczucki - specjalista chirurgii ogólnej
  tel. 95 765 87 14
  chirurgia @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 19

 • Oddział Internistyczno - Kardiologiczny
  lekarz kierujący
  lek. med. Aleksandra Wiewiórkowska - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
  tel. 95 765 87 56
  interna @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 13

Izba przyjęć - tel. 95 765 87 25

 • Oddział Rehabilitacyjny
  lekarz kierujący
  lek. med. Krzysztof Ratajczak specjalista rehabilitacji medycznej
  tel. 95 765 87 93
  rehabilitacja @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 58

Izba przyjęć - tel. 95 765 87 82
Sekretariat - tel. 95 765 87 54

 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
  lekarz kierujący
  dr n. med. Ewelina Chłapowska - Ginekolog-Położnik
  tel. 95 765 87 68
  ginekologia @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 31

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  lekarz kierujący
  lek. med. Andrzej Pietruszkiewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  tel. 95 765 87 33

  pielęgniarka oddziałowa
  tel. 95 765 87 21
 • Oddział Pediatryczny
  lekarz kierujący
  lek. med. Mirosław Suski - specjalista pediatrii
  tel. 95 765 87 61
  dzieciecy @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 50

 • Oddział Noworodkowy
  lekarz kierujący
  lek. med. Mirosław Suski - specjalista pediatrii
  tel. 95 765 87 61

  pielęgniarka oddziałowa
  tel. 95 765 87 31
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  lekarz kierujący
  lek. med. Artur Rajczyk - w  trakcie specjalizacji w zakresie ratownictwa medycznego
  tel. 95 765 87 36
  sor @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 36

 • Stacja Dializ
  lekarz kierujący
  lek med. Aleksandra Buchajczyk - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, nefrolog
  tel. 95 765 88 01
  stacjadializ @ spzozchoszczno.pl

pielęgniarka oddziałowa
tel. 95 765 87 97

Poradnie

 • Poradnia Chirurgiczna
  Rejestracja – 95 765 87 89
 • Poradnia Rehabilitacyjna
  Rejestracja - 95 765 87 72
 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
  Rejestracja - 95 765 87 72
 • Poradnia Endokrynologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 89
 • Poradnia Ortopedyczna
  Rejestracja - 95 765 87 72
 • Poradnia Laryngologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 72
 • Poradnia Okulistyczna
  Rejestracja - 95 765 87 89
 • Poradnia Kardiologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 79
 • Poradnia Nefrologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 75
 • Poradnia Diabetologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 89
 • Poradnia Urologiczna
  Rejestracja - 95 765 87 72
 • Dział Fizjoterapii (zabiegi rehabilitacyjne)
  Rejestracja - 95 765 87 69
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  tel - 95 765 87 26; kom. 539 362 478; lekarz - 539 321 281

Pracownie diagnostyczne

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
  tel. 95 765 87 76
 • Pracownia RTG
  tel. 95 765 87 76
 • Pracownia USG
  tel. 95 765 87 76
 • Pracownia Endoskopii
  tel. 95 765 87 42
 • Pracownia Prób wysiłkowych
  tel. 95 765 87 79

Apteka szpitalna

Laboratorium

Sygnalista i ochrona sygnalisty :

 • e-mail : sygnalista @ spzozchoszczno.pl
 • Zarządzenie z dnia 07.02.2023 r. - do pobrania tutaj.