Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pracownia USG

 

Pracownia oferuje szerokie spektrum badań ultrasonograficznych, przy użyciu nowoczesnego, cyfrowego aparatu USG z przystawką Dopplera. Świadczymy pacjentom poddającym się badaniu USG usługi medyczne na wysokim poziomie.

Badania w Pracowni przeprowadzane są bezpłatnie dla tych, którzy posiadają skierowanie od lekarza współpracującego z naszym szpitalem. Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie z prywatnych gabinetów lekarskich, zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, według cennika, dostępnego na stronie.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.