Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odział Rehabilitacji

Kontakt

Sekretariat - tel/fax 95 765 87 54
Izba Przyjęć – tel. 95 765 87 82

Kierownik oddziału

lek. med. Krzysztof Ratajczak - specjalista rehabilitacji medycznej
tel. 95 765 87 93

Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Szczepańska - tel. 95 765 8758

 

W ramach Oddziału funkcjonuje Ambulatorium Rehabilitacyjne

 

 • lek. med. Iwona Winnicka – specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Agnieszka Pliszka – specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Łukasz Misiejuk – specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Anna Olesińska - specjalista neurolog
 • lek. med. Małgorzata Skiba-Skowronek - specjalista neurolog
 • lek. med. Ludmyla Diatlova - lekarz

 

 

Uwaga! Do przyjęcia wymagane jest dostarczenie do oddziału oryginalnego skierowania lub kod e-skierowania.

Należy również dołączyć kopie dokumentacji medycznej, na podstawie której pacjent zostanie zakwalifikowany.

Skierowanie na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej jest wystawiane przez:

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych.
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej jest wystawiane przez

 1. w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych::

  1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub
  2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;
 2. w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:
  1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub
  2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

ZAKRES I RODZAJE USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ

 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - 135 łóżek
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 50 łóżek

Specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu uszkodzonego w wyniku:

 • Schorzeń neurologicznych: udar mózgu, stwardnienie rozsiane, polineuropatia. Choroba Parkinsona, urazu mózgu i pnia mózgu, stany po operacjach guzów i naczyń mózgu i rdzenia kręgowego
 • Urazów rdzenia kręgowego; tetraplegia i paraplegia,
 • Urazów kończyn, miednicy i kręgosłupa; zwłaszcza po złamaniach, zwichnięciach i skręceniach leczonych operacyjnie i zachowawczo,
 • Zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i biodrowego po wszczepieniu endoprotez,
 • Schorzeń reumatologicznych: reumatoidalnezapalenie stawów, dna moczanowa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, toczeń,
 • Szeroko pojętych schorzeń kręgosłupa: stany po operacjach dysku, przewlekłe zespoły bólowe, zespoły przeciążeniowe, radikulopatie,
 • Stany po uszkodzeniu stawów kolanowych i barkowych leczonych operacyjnie: artroskopia, plastyka więzadeł, plastyka ląkotek i chrząstki stawowej,
 • Stany po urazach ręki (amputacje częściowe i całkowite) i leczeniu operacyjnym,
 • Amputacji kończyn dolnych,
 • Obrażeń wielonarządowych w wyniku wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości itp.,
 • Przewlekłych zmian zwyrodnieniowych wielostawowych

Oddział specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu ciężkich przypadków neurologicznych, patologii kręgosłupa i po alloplastykach stawów kończyn dolnych.

W leczeniu stosujemy pełną gamę środków fizjoterapeutycznych i tak:

 1. Fizykoterapia:
  • Elektroterapia
   • galwanizacja
   • jonoforeza
   • prądy stymulujące TENS, Kotza, Traberta, tonoliza oraz prądy tradycyjne DD, ID itp.
  • Leczenie polem magnetycznym - magnetoterapia
  • Ultradźwięki oraz fonofareza (ultradźwięki z użyciem leku)
  • Ciepłolecznictwo i światłolecznictwo
   • laseroterapia
   • Lampa Emita
   • Masa Fango
  • Krioterapia miejscowa – azotem ciekłym
  • Hydroterapia
   • ćwiczenia w wodzie indywidualnie lub 2 – 3 oosbowych grupacha
   • masaż peełkowy kręgosłupa
   • masaż wirowy kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa
   • masaż podwodny aparatem TANGENTOR
   • masaż klasyczny, segmentarny, drenaż limfatyczny, mobilizacyjny.
 2. Kinezyterapia (Wszystkie rodzaje ćwiczeń)
  • Ćwiczenia czynne, czynne w odciążeniu, czynne wolne, izometryczne,
  • Ćwiczenia bierne
  • Relaksacja poizometryczna
  • Ćwiczenia stawów bezpośrednio po operacji na artromotach biernych i wspomaganych
  • Ćwiczenia wg metod specjalistycznych
   • Vojty
   • Mc Kenziego
   • PNF
   • NDT Bobath dla dzieci i dorosłych
   • SET z wykorzystaniem Terapii Master
   • R. Brunkow
  • Terapia manualna
   • mobilizacja stawów
   • mobilizacja tkanek miękkich
   • neuromobilizacja
  • ćwiczenia usprawniające krążenie żylne i tętnicze wg różnych metod specjalistycznych
  • ćwiczenia zwiększające siłę zwieraczy pęcherza (nietrzymanie moczu)
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe w leczeniu bólów kręgosłupa z zastosowaniem różnych metod terapetycznych jak również własne modyfikacje tych metod
  • ćwiczenie profilaktyczne w leczeniu osteoporozy
  • ćwiczenia manualne w sali przystosowanej do tego rodzaju ćwiczeń oraz aparatem Master do masażu termiczneo ręki
  • Instruktaż dotyczący wad postawy z wykorzystaniemelementów metody PNF oraz taśm Theraband
  • Wyciągi – na stole do wyciągów stałych, pulsacyjnych i harmonicznych.

Oddział ściśle współpracuje z klinikami PAM: ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, chirurgii ręki i naczyniowej, kardiochirurgii, oddziałem urazów wielonarządowych oraz pozostałymi oddziałami w ww profilu w województwie zachodniopomorskim.