Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Poradnia Neurologiczna

Rejestracja: codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00

Telefoniczne: tel. 95 75 8789

 

Poradnia Neurologiczna jest poradnią przeznaczoną do udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia schorzeń układu nerwowego, w tym: zaburzenia pozapiramidowe, choroby demielinizacyjne oun, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, zaburzenia okresowe i napadowe, zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego, choroby połączeń nerwowo – mięśniowych i mięśni – miastenię, porażenia.

Uwaga: Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.