Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Poradnia Ortopedyczna

Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób.

Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności fizycznej.

W ramach poradni ortopedycznej diagnostyka obejmuje:

 • badania laboratoryjne,
 • badania radiologiczne,
 • USG stawów.

Lekarze ortopedzi kierują pacjentów na indywidualnie dobrane zabiegi terapeutyczne, realizowane przez poradnię rehabilitacyjną.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmowy wykonania badania.