Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Modernizacja SOR

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
realizuje zadanie dofinansowane ze środków
subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych Funduszu Medycznego

pod nazwą 

„Modernizacja SOR z uwzględnieniem stworzenia dodatkowego działu dekontaminacji
oraz modernizacji sali intensywnego nadzoru i sali reanimacyjnej,
przebudowy wiaty dojazdowej dla karetek oraz doposażenia w sprzęt medyczny”

 

 

                                                                                                                      Data podpisania umowy:

                                                                                                                                 11.2023 r.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprawi jego funkcjonalność zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego,

a zakup sprzętu medycznego zwiększy możliwości prowadzenia działań diagnostycznych i leczniczych w ramach SORu.

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.