Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Skrzynka EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SPZOZ dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:
Zalogować się na platformie ePUAP
W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Choszczno lub kod pocztowy: 73-200 i z wyświetlonej listy wybrać Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Z lewej strony wybrać Katalog spraw - pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
Jako adresata wybrać Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do zakładu opieki zdrowotnej.
UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/SPZOZCHOSZCZNO/SkrytkaESP