Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Doposażenie w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

 

 

                                               

                                                                         

    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
realizuje zadanie dofinansowane ze środków
sub-funduszu terapeutyczno - innowacyjnego Funduszu Medycznego

pod nazwą 

„Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji”

 

 

 

                                 Dofinansowanie: 1.782.200,- zł.                              Data podpisania umowy:                                                                                              Całkowita wartość: 1.800.000,- zł.                                           10.2023 r.

 

W ramach realizacji zadania zakupiono roboty rehabilitacyjne:
stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych oraz mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała.
U
rządzenia te wykorzystywane będą do rehabilitacji leczniczej i znacząco podniosą jej jakość.