Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Poradnia Fizjoterapii

Rejestracja: codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00.

Telefonicznie: tel 95 765 87 84
Osobiście: w Rejestracji mieszczącej się na III piętrze w budynku administracji

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Jeśli pacjent nie stawi się na wyznaczoną godzinę i dzień oraz nie poinformuje placówki o braku możliwości przybycia musi liczyć się z kolejnym ustaleniem terminu, najczęściej jest to pierwszy wolny termin z kolejki.

Uwaga: Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.