Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawieszenie pracy oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego

INFORMACJA O CZASOWYM ZAPRZESTANIU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO ORAZ ODDZIAŁU NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie informuje, iż od dnia 1 marca 2022 r. Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Oddział Noworodków i Wcześniaków czasowo nie będą udzielały świadczeń zdrowotnych z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich osób i instytucji, współpracujących z naszym Szpitalem o uwzględnienie czasowego zaprzestania realizacji świadczeń  na naszych Oddziałach w prowadzonej przez siebie działalności oraz informowanie o tym fakcie osób i instytucji, dla których informacja ta również może być istotna.

Informujemy, że wyłączenie pracy oddziałów pozostaje bez wpływu na pracę Poradni „K”, która przyjmuje pacjentki od poniedziałku do piątku.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących czasowego zaprzestania działalności przez nasze Oddziały, a także na temat możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w innych placówkach, prosimy o kontakt z naszym Zakładem pod nr telefonu 95 765 2438 lub 95 765 2524 .