Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pracownia Prób Wysiłkowych i Holtera

Próba wysiłkowa jest to ocena sprawności układu krążenia, ukazująca jego możliwości czynnościowe, stopień ewentualnego upośledzenia oraz jego wpływu na funkcjonowanie ustroju. Badania wykonujemy na chodniku - bieżni ruchomej połączonej z elektrokardiograficznym urządzeniem rejestrującym.

Pozwala ono na określenie: wielkości, czasu trwania i rodzaju maksymalnego obciążenia możliwego do osiągnięcia przez badanego, stosunku między wielkością obciążenia a odpowiedzią organizmu na takie obciążenia. Wykrywa również cechy uszkodzenia układu wieńcowego krążenia.

Uwaga! Nie ma możliwości wykonania badania bez skierowania.

Skierowanie tylko z Poradni Kardiologicznej SPZOZ Choszczno i powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • dane personalne pacjenta wraz z rozpoznaniem,
 • kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmówienia wykonania badania.