Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników SPZOZ w Choszcznie w związku z walką i skutkami COVID-19

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Wartość dofinansowania z EFS: 68.000 PLN

Dotacja celowa: 12.000 PLN

Planowany okres realizacji: do 30 czerwca 2021r.

Cel projektu: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w SPZOZ w Choszcznie w związku ze szczególnymi warunkami pracy i narażeniem na zachorowanie na COVID-19