Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pracownia RTG

Rejestracja: codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00.

Telefonicznie: tel 95 765 87 76
Osobiście: w rejestracji Pracowni RTG

Badanie RTG, w zależności od rodzaju, umożliwia wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służy do określenia lokalizacji procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania, szczególne w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym.

Pracownia wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na:
- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
- uruchamianiu pracowni.

Prowadzimy również kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.
Wykonujemy pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Uwaga! Nie ma możliwości wykonania badania bez skierowania.

 

Informujemy, że do odbioru wyniku RTG lub TK konieczne jest okazanie się ważnym dowodem osobistym. W przypadku gdy wynik nie będzie odebrany osobiście, osoba odbierająca musi okazać się pisemnym upoważnieniem.