Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pracownia RTG

Badanie RTG, w zależności od rodzaju, umożliwia wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służy do określenia lokalizacji procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania, szczególne w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym.

Uwaga! Nie ma możliwości wykonania badania bez skierowania.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmówienia wykonania badania.