Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Oddział Chirurgii

Kontakt

Sekretariat – tel. 95 765 87 14
fax 95 765 87 03

Kierujący oddziałem

lek. med. Krzysztof Szczucki – specjalista chirurgii ogólnej
tel. 95 765 8727

z-ca 

dr n. med. Katarzyna Mikołajczyk - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Pielęgniarka Oddziałowa

Gabriela Kołodziejska - tel. 95 765 8719

Pracownię endoskopii obsługuje – pielęgniarz dyplomowany Artur Ikiert
tel. 95 765 8742

 
 • lek. med. Michał Storta – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Kamil Stankiewicz - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Sebastian Grzeszewski - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Klaudia Socha-Winiecka - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Marek Pokorski – chirurg ogólny
 • lek. med. Wojciech Głazek - rezydent
 • lek. med. Natalia Grzegorczyk - rezydent

 

Oddział pracuje w systemie całodobowego dyżuru chirurgicznego, w ramach którego prowadzi diagnostykę i leczenie ostrych schorzeń chirurgicznych. Kontynuację leczenia poszpitalnego zapewnia Poradnia Chirurgiczna. Działalność planowa obejmuje diagnostykę i leczenie operacyjne chorób:

 • żołądka /choroba wrzodowa, nowotwory/,
 • pęcherzyka i dróg żółciowych /cholecystektomia głównie laparoskopowa/,
 • trzustki /ostre zapalenie, torbiele/,
 • jelita cienkiego, wyrostka robaczkowego, okrężnicy i odbytnicy /choroby zapalne, nowotwory/, odbytu /guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny, ropnie/,
 • przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych /z użyciem materiałów syntetycznych/,
 • tarczycy /wole guzkowe, nowotwory/,
 • gruczołu piersiowego /biopsje diagnostyczne, tumorektomie/,
 • naczyń żylnych /żylaki kończyn dolnych/,
 • skóry /choroby nowotworowe, zapalne, stopa cukrzycowa, zmiany barwnikowe, guzy nowotworowe, oparzenia, odmrożenia/, opłucnej /biopsja, drenaż j.opłucnowej/, leczenie żywieniowe /poza i dojelitowe/ niektóre schorzenia ortopedyczne

Funkcjonująca w ramach oddziału Pracownia Endoskopowa wykonuje badania diagnostyczne /gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia/ i lecznicze zabiegi endoskopowe /polipektomie, endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego/ oraz implantację przezskórnej endoskopowej gastrostomii /PEG/

Wyszkolony zespół specjalistów korzysta w swojej codziennej pracy z nowocześnie wyposażonego bloku operacyjnego zapewniającego dostęp do najnowszych zdobyczy techniki gwarantujących sprawne i pewne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.