Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pracownia Tomografii Komputerowej

Rejestracja: codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00.

Telefonicznie: tel 95 765 87 76
Osobiście: w rejestracji Pracowni RTG

Tomografia komputerowa (TK) to nowoczesna metoda wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie rentgenowskie) w celu wielopłaszczyznowego uwidocznienia badanych tkanek i narządów.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wzór skierowania

 

Informujemy, że do odbioru wyniku RTG lub TK konieczne jest okazanie się ważnym dowodem osobistym. W przypadku gdy wynik nie będzie odebrany osobiście, osoba odbierająca musi okazać się pisemnym upoważnieniem.