Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zakup środków trwałych na rzecz zapobiegania i walki ze skutkami COVID-19 dla SPZOZ w Choszcznie w 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

 

„Zakup środków trwałych na rzecz zapobiegania i walki ze skutkami COVID-19
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w 2020 roku”

 

Celem projektu jest: Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem COVID-19

 

Dofinansowanie projektu z UE: 374 680,00 PLN