Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  udzielane są przez lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań POZ.

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej pacjent nie może uzyskać:

·  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

·  recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

·  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

·  skierowania do specjalisty.

Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Nieodpłatne iniekcje wykonywane są na podstawie zlecenia od lekarza, gabinetów lekarskich lub jednostek mających podpisany kontrakt z NFZ. Zlecenie powinno być czytelne i zawierać aktualny i dokładny adres pacjenta wraz z telefonem kontaktowym.

Wykonywanie iniekcji na podstawie zleceń z gabinetów prywatnych jest ODPŁATNE, zgodnie z obowiązującym cennkiem.

 

Nadzór medyczny prowadzi : z-ca Dyrektora ds. Medycznych lek. med. Krzysztof Szczucki.

 

Lekarze dyżurni:

lek. med. Adam Kortowski

lek. med. Katarzyna Gaweł

lek. med. Mariusz Chmielak

lek. med. Tarek Al-Ansi

lek. med. Kamil Stankiewicz

lek. med. Urszula Ciborowska

 

Pielęgniarki dyżurne:

Danuta Stankiewicz – pielęgniarka

Renata Haładyn – pielęgniarka

Elżbieta Januszewska – pielęgniarka

Izabela Magiera – pielęgniarka

Anna Kalinowska – pielęgniarka

Wioletta Woźniak – pielęgniarka

 

 

Wykonywanie zabiegów ambulatoryjnie

DNI POWSZEDNIE :1930 – 2130

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA : 800 – 1000; 1500 – 1800

Wykonywanie zabiegów w domu pacjenta

DNI POWSZEDNIE : 1830 – 1930

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA : 1000 – 1200; 1800 – 2000

 

Świadczenia w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej realizowane są na zasadach określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

nr stacjonarny
95 765 87 26

nr telefonu komórkowego
539 362 478

Lekarz dyżurny 539 321 281

 

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie połączenia telefoniczne są rejestrowane