Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia.

SPZOZ w Choszcznie został wyznaczony jako tzw. szpital węzłowy do wykonania szczepień przeciwko COVID-19 personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień MZ, etap „0” obejmie pracowników ochrony zdrowia (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, pracownicy aptek, pozostałe zawody medyczne i niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy). Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne.
W związku z tym prosimy podmioty lecznicze i apteki o pilne zgłoszenie wstępnej chęci wykonania szczepień u swoich pracowników.

Zgłoszenie następuje przez przesłanie na adres mailowy sekretariat@spzozchoszczno.pl listy pracowników w tabeli EXCEL (wzór w załączeniu) do dnia 20.12.2020 do godz. 15.00.

W nagłówku pliku należy wpisać nazwę podmiotu leczniczego/apteki z adresem.

Zgłoszenie musi zawierać:
– Numer PESEL
– oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”.

Osoby deklarujące chęć zaszczepienia muszą wypełnić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w procesie organizacji i realizacji szczepień (wzór w załączeniu). Zgody z podpisem należy niezwłocznie przesyłać w formie skanu na adres mailowy jak powyżej, lub tradycyjną pocztą na adres szpitala.

Z poważaniem koordynator projektu Sylwia Terka, tel. 502257450 adres e-mail sterka@spzozchoszczno.pl

Zgoda na przetwarzanie danych pobierz

Lista szczepień pobierz